Tháng Mười Một 2016

cong-nghiep-quoc-phong

Phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp quốc phòng

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là chiến lược và chủ trương của nhà nước và đường lối của đảng, trong công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đối với ngành công nghiệp quốc phòng nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò rất quan trọng trong việc nghin cứu, chế tạo ra sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu xây dựng quân đội củng cố bảo vệ tổ quốc.

Nhìn từ thực tiễn của ngành Công nghiệp Quốc phòng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải luôn được đảm bảo về: số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề chuyên môn, trình độ đào tạo, sự am hiểu về tri thức khoa học – công nghệ, nhận thức và trách nhiệm đối với quốc phòng.

Tuy nhiên, bên cạnh các yêu cầu tổng thể và đồng bộ thì phải xác định rõ phạm vi, đối tượng của “nguồn nhân lực chất lượng cao” để có định hướng đúng đắn để ưu tiên phát triển có tính đột phá. Trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, trước hết phải chú trọng tới đội ngũ tinh hoa nhất về tri thức khoa học – công nghệ liên quan tới vũ khí, trang bị kỹ thuật: các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về thiết kế công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất quân sự; kỹ sư, kỹ thuật viên và thợ bậc cao thực sự tài giỏi về kỹ năng chuyên sâu và các bí quyết công nghệ sản xuất vũ khí.

Xem thêm các tin tức khác tại: http://dlmeco.vn

dai-ngo-nhan-tai

Bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao nhu cầu cấp bách

Để có thể bồi dưỡng tốt nguồn nhân lực, Công ty cổ phần Tri Thức Doanh Nghiệp Quốc Tế phối hợp với Đại học Kinh tế và Đại học Luật tổ chức hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Nhu cầu cấp bách”. Hội thảo thu hút hơn  300 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tỉnh lân cận, các trường đại học, viện nghiên cứu, các hiệp hội và doanh nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đây là một trong những sự kiện góp phần thực hiện thành công 1 trong 6 chương trình đột phá, theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010 -2015, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó tập trung đảm bảo nhu cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động.

Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá tập trung phân tích, đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực. Tình hình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao, phát triển nguồn nhân lực, việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động và các cơ quan quản lý trong việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển. Đồng thời dự báo nhu cầu nhân lực chất lượng cao và đưa ra các khuyến nghị về cơ chế, chính sách…Qua đó, tìm ra những giải pháp khả thi trong việc phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu cấp bách của quá trình công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

boi-duong-nhan-tai

Chính sách phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng

Việc tuyển dụng và có chính sách phát hiện, trọng dụng người có tài là điều mà nhà nước ta quan tâm hiện nay. Có số địa phương áp dụng trải thảm đỏ thu hút nhân tài  hoặc người có trình độ cao về công tác.

Và việc phát hiện nhân tài thì chúng ta dựa tiêu chí để xác định là tài năng không chỉ đơn thuần là lý lịch, thành tích học tập, văn bằng, chứng chỉ đào tạo. Tiêu chí để xác định tài năng chính là phẩm chất, trình độ và năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức và thể hiện trong hoạt động thực tiễn là có thành tích, luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao trong một lĩnh vực cụ thể. Hơn nữa, các thành tích đạt được phải có ảnh hưởng đến sự tiến bộ, phát triển của một ngành, một lĩnh vực.

Ngoài ra chúng ta nâng cao chất lượng tuyển dụng, đổi mới hình thức thi tuyển dụng để thu hút nhân tài. Đánh gia nhân tài bằng thực hiện chức trách, nhiệm vụ công việc, kết quả đạt được…

Trọng dụng người tai đúng những vị trí  công việc thích hợp tạo điều kiện phát huy hết khả năng kiến thức. đảm bảo tiền lương thu nhập xứng đáng những gì họ công hiến và bỏ ra.

dao-tao-can-bo

Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức tại một số nước

Các nước thành viên Hiệp hội ASEAN cho rằng phát triển nguồn nhân lực và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố then chốt trong chiến lược quản lý nền công vụ không chỉ nhằm đạt hiệu quả cao cho việc thực hiện các nhiệm vụ hiện tại, mà còn chuẩn bị nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển nền hành chính trong tương lai. Các quốc gia hết sức coi trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức của nền công vụ, coi đây là một yêu cầu tất yếu khách quan, nhân tố quyết định thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Việc đào tạo đội ngũ công chức là yêu cầu và nhiệm vụ thường xuyên để kiện toàn tổ chức bộ máy và thể chế nhà nước, thúc đẩy thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, sự phát triển của mỗi quốc gia trong tiến trình hội nhập.

Hiện nay, các quốc gia chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức một cách toàn diện. Ngoài việc quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về xã hội, củng cố và phát huy lòng yêu nước, tính tự tôn dân tộc, tinh thần, thái độ phục vụ công dân và ý thức, trách nhiệm công chức, các nước chú trọng khai thác mọi khả năng, đầu tư kinh phí, phát triển đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và gửi đi đào tạo, bồi dưỡng ở ngoài nước. Động viên, khuyến khích mọi công chức ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, khai thác tối đa những khả năng vốn có của mình, phát huy các sáng kiến, sáng tạo, tạo ra lợi thế so sánh và cạnh tranh công vụ trong môi trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

nhan-luc

Thực trạng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Do nhu cầu phát triển của quốc gia hay doanh nghiệp công ty mà nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta rất ít, với số lượng nhu cung không đủ cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao rất dễ gây khủng hoảng.

Ngoài ra, việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao khiến cho Việt Nam gặp phải nhiều thách thức về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Lợi thế cạnh tranh của một quốc gia được cấu thành từ nhiều yếu tố như: hạ tầng, thể chế, môi trường kinh doanh, nhân lực, . . . trong đó nhân lực được coi là yếu tố cạnh tranh có tính riêng biệt, quyết định đối với mỗi quốc gia.

Theo nhiều quan điểm hiện nay về nhân lực chất lượng cao cũng khác nhau, vì vậy chúng ta nên xem xét đưa ra được khái niệm chung nhất về nhân lực chất lượng cao.

Theo nhiều ý kiến như vậy trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực đưa ra được khái niệm chung cho nhân lực chất lượng cao: khả năng thích ứng thời gian nhanh nhất với môi trường lao động và với tiến bộ khoa học công nghệ mới.  có tác phong đạo đức trong công việc, tư duy đột phá trong công việc hay có tính sáng tạo công việc.

chay-mau-chat-xam

Việt Nam chảy máu chất xám

Bộ trưởng Nguyễn Quân đã chỉ ra những nguyên nhân yếu kém dẫn chảy máu chất xám. Đó là các trường đại học không đủ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu, ngay cả trường trọng điểm lớn thì kinh phí nghiên cứu khoa học dành cho giáo viên, cán bộ giảng dạy chỉ có vài ba tỷ đồng mỗi năm.. vì vậy việc “Chảy máu chất xám” không chỉ ở khu vực nghiên cứu khoa học, mà còn ở các tổ chức nghiên cứu thuộc nhà nước sang các tổ chức ngoài nhà nước và phi chính phủ, từ nghiên cứu cơ bản sang nghiên cứu ứng dụng và triển khai vì các công việc này tạo ra thu nhập cao hơn, nhu cầu thị trường lớn hơn.

Một trong những nguyên nhân chính gây nên sự thiếu hụt nhân tài khoa học là do chính sách đãi ngộ chưa thoả đáng. Điều này dẫn đến kết quả là học sinh, sinh viên giỏi ít chọn con đường nghiên cứu khoa học. Số ít người giỏi đam mê khoa học đều đi du học và không nhiều người chọn con đường trở về nước.

Trước thực trạng chảy máu chất xám hiện nay, các nhà quản lý, nhà khoa học đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học.  Để có thể thu hút nhân tài làm khoa học, Nhà nước cần có chính sách, biện pháp cụ thể và hữu hiệu nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân tài khoa học phát triển.

Các chính sách và biện pháp nhằm thu hút nhân tài khoa học cần được xây dựng dựa trên tình hình cụ thể tại các trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu trong cả nước. Trong điều kiện kinh phí eo hẹp, Nhà nước cần tập trung đầu tư cho các đề án thu hút nhân tài khoa học có tính khả thi, mang lại hiệu quả cao…

 

thu-hut-nhan-tai

Việt Nam cần chính sách săn nhân tài như singapore

Như hiện nay chúng ta biết đến singapore là nơi có chính sách thu hút nhân tài dồi dào vào đất nước để phát triển nước một lớn mạnh. Vì vậy Việt Nam cần phát triển dồi dào để phát triển đất nước thì cần có định nghĩa đúng về vấn đề này.

“Nhân tài là du học sinh, là người có trình độ cao, có bằng cấp từ thạc sĩ trở lên hay chỉ đơn thuần là người làm việc có hiệu quả, đóng góp nhiều sáng kiến? Thực ra trong mỗi cơ quan, đơn vị đều có người có năng lực, có đóng góp hữu hiệu cho hoạt động của cơ quan. Vì vậy mỗi cơ quan cần có chính sách riêng để trọng dụng”

Ngoài ra nước ta chính sách ưu đãi cho nhân tài:

Nước ta có chính sách ưu đãi nhân tài còn thấp nhiều người muốn bảo đảm mức sống nên kiếm thêm nguồn thu nhập bên ngoài, Vì thế sao họ bảo đảm chất lượng công nghiệp. vậy chính sách nước ta đưa ra thu hút nhân tài và đào tạo nhân tài thì chính sách ưu đãi được nâng cao và phù hợp với cá nhân được tuyển dụng.

nhan-luc

Chính sách và giải pháp phát triển nguồn nhân lực

Đối với bất kỳ cơ quan hay doanh nghiệp, công ty và quốc gia vấn đề nhân lực là việc rất quan trọng, để có công ty hay doanh nghiệp… có một sự bền vững thì không thiếu được vấn đề phát triển nhân lực. chúng tôi chia sẽ vấn đề chính sách phát triển nhân lực một công ty bảo hiểm mọi người tham khảo nhé:

Chính sách lương tăng và tiền thưởng Duy trì chi trả thu nhập gắn liền với yêu cầu công việc, giá trị công việc, hiệu quả làm việc; Đảm bảo công bằng trong nội bộ, cạnh tranh trên thị trường. duy trì chế độ phúc lợi đối với công nhân viên.

Chính sách thăng tiến với công nhân viên: tạo điều kiện thuận lợi môi trường để phát huy tối đa năng lực cá nhân trong môi trường chuyên nghiệp bình đẳng.

Chính sách tuyển dụng đào tạo: tuyển dụng minh bạch với các nội dung rõ ràng đầy đủ bảo đảm sự khách quan.

Chính sách quản lý thời gian: quản lý thời gian làm việc của công nhân viên là một hình thức thông qua chấm dấu vân tay bằng máy. Nó góp phần duy trì và xây dựng kỷ luật lao động làm cơ sở đánh giá và khen thưởng mọi người bình đẳng.

Hộ trợ các đoàn thể  truyền tải thông điệp, cam kết và luôn đồng hành cùng khách hàng cũng như người lao động…

 

 

phat-trien-nhan-luc

Phát triển nguồn nhân lực kinh nghiệm số nước trên thế giới

Ngày nay nguồn nhân lực là quan trọng nhất đối với quốc gia nào, dân tộc. Vì có nguồn nhân lực tốt thì quốc gia hay dân tộc ấy mới có sự phát triển bền vững và tốt. vì vậy trên thế giới và quốc gia có chính sách thu hút nguôn nhân lực chất lượng cao từ nước khác.

Đối nước Mỹ: Để phát triển nguồn nhân lực, Mỹ rất coi trọng môi trường sáng tạo và khuyến khích phát triển nhân tài, bồi dưỡng và thu hút nhân tài trong nhiều lĩnh vực. Chiến tranh thế giới thứ hai đã mang lại cho Mỹ – nước duy nhất trên thế giới, cơ hội thu hút nguồn chất xám rất lớn, đó là rất nhiều các nhà khoa học, bác học giỏi từ châu Âu và nhiều nước khác đã nhập cảnh vào Mỹ. Thực tế này trả lời cho câu hỏi, tại sao hiện nay Mỹ là một trong những nước có nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực.

Trong khu vực Đông Nam Á, Xin-ga-po được coi là hình mẫu về phát triển nguồn nhân lực. Thực tế đã minh chứng, quốc gia nhỏ bé này đã rất thành công trong việc xây dựng một đất nước có trình độ dân trí cao và hệ thống giáo dục phát triển hàng đầu châu Á.

Hệ thống giáo dục của nước này rất linh hoạt và luôn hướng đến khả năng, sở thích cũng như năng khiếu của từng học sinh nhằm giúp các em phát huy cao nhất tiềm năng của mình. Bên cạnh việc ứng dụng các tiến bộ của khoa học – công nghệ mới vào giảng dạy, chương trình đào tạo của Xin-ga-po luôn chú trọng vào giáo dục nhân cách, truyền thống văn hóa dân tộc.

 

thu-hut-nhan-tai

Giảm thu hút và tự đào tạo nhân tài

Đối việc giảm thu hút nhân tài vì nhiều nơi có chính sách ưu đãi rất tốt thu hút nhân tài. Cùng với điều kiện vị trí địa lý không tốt nên không có mấy người trình độ cao đến làm việc vì vậy nhiều nơi gặp tình trạng khó khăn này. Họ khắc phục khó khăn bằng cách tự đào tạo để nâng cao nhân tài và đào tạo nhân tài bằng nội lực chính họ.

Đầu năm 2016, UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục công bố nhu cầu thu hút nguồn nhân lực với 17 chuyên ngành ở Sở Y tế, 1 chuyên ngành ở văn phòng UBND tỉnh, 3 chuyên ngành ở Sở Tài nguyên và môi trường, 11 chuyên ngành ở Trường ĐH Tiền Giang, 3 chuyên ngành ở Trường CĐ Y tế, 7 chuyên ngành ở các huyện trong tỉnh với 11 tiến sĩ, 26 thạc sĩ, 49 chuyên khoa I và 18 chuyên khoa II.

Thế nhưng đến nay tỉnh cũng chưa nhận được hồ sơ nào ứng tuyển.

Theo nhận định một số chuyên gia hay giáo sư đầu ngành việc thu hút nhân tài để về làm việc thì việc đầu tiên chưa hẵn đã là trả tiền nhiều lương cao mà nhân tài về làm việc. theo các giáo sư và các chuyên viên thì việc đầu tiên là nơi làm việc đủ đáp ứng cho nhân tài phát huy kiến thức mà họ có hay không, rồi mới đến chính sách đãi ngộ.