Đầu tư tuyến dường bộ ven biển – Ba bộ, sáu tỉnh hạ quyết tâm (Phần 3)

Xem thêm Đầu tư tuyến dường bộ ven biển – Ba bộ, sáu tỉnh hạ quyết tâm (Phần 2)

“Hiện đang có đoạn thì đề nghị cao tốc, có đoạn làm ven biển, làm gì thì làm cũng cần phải đấu nối được với nhau, ít nhất là trong giai đoạn này. Phải hình dung ra một bức tranh tổng thể và triển khai nhanh được nhằm để đáp ứng nhu cầu phát triển”, Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.

 

Cũng đã chia sẻ tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho rằng, trước đây chúng ta quy hoạch, đầu tư theo lối tư duy cũ, cách làm cũ, cơ chế cũ, nguồn lực cũ. Đến nay thì cần phải xem lại, có những cái nếu cần thì cần phải thay đổi, kể cả tầm nhìn, tư duy, và định hướng phát triển. “Chúng ta không thể chỉ dựa vào tình hình hiện tại để thiết kế mạng lưới giao thông, mà cần phải nghĩ rộng hơn cho toàn vùng, cho cả nước về hướng phát triển, không gian phát triển để có thể bố trí hạ tầng, từ đó kích thích sự phát triển của địa phương, cả vùng và cả nước. Bao nhiêu bài học trước đã có rồi, tư duy, tầm nhìn không tới, làm xong lại đi nâng cấp mở rộng, làm xong lại đi mở thêm đường mới, làm xong lại thiếu đường kết nối, không thể đồng bộ, đồng mức. Chúng ta đã phải trả giá rất nhiều lần, và làm tuyến đường này không nên suy nghĩ như thế nữa, vì đây là một tuyến đường rất quan trọng, phải nghĩ cho toàn vùng, với một cái nhìn toàn cục hơn, chứ không phải tỉnh nào lo tỉnh đó” – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh.

 

Đa dạng về nguồn lực đầu tư

 

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, về cơ chế đầu tư cần linh hoạt hơn. Trước cứ đường cao tốc, quốc lộ là Trung ương đầu tư, đường tỉnh thì do tỉnh đầu tư, nhưng giờ cần tăng cường tận dụng nguồn lực qua PPP, huy động thêm nguồn lực xã hội vào đầu tư. Với tuyến đường ven biển, Bộ trưởng Hà đã đề nghị cần làm rõ cơ chế đầu tư và gợi ý nên theo cách của Quảng Ninh, Hải Phòng, nếu địa phương còn gặp khó khăn thì ngân sách trung ương hỗ trợ một phần, địa phương cần chủ động huy động các nguồn lực khác.

 

Đồng tình với quan điểm này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã làm rõ thêm, trước đây chủ yếu dựa vào ngân sách, thì giờ có chủ trương xã hội hóa, với dự án đường bộ ven biển này phải bằng 3 nguồn: ngân sách hỗ trợ, nhưng có hỗ trợ có mức độ thôi, ví dụ giúp giải phóng mặt bằng; còn lại nếu do địa phương làm BT thì đổi đất, làm BOT thì cho các doanh nghiệp thu phí. Vốn nhà nước tham gia vào dự án PPP sẽ có vai trò dẫn dắt để có thể huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào hạ tầng.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *