nha-dau-tu

Những cách bổ sung chi phí dự phòng vào giá dự thầu

Hiện nay rất nhiều nhà đầu tư chưa xác định được chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hay  theo quyết định số 957/QĐ-BXD.  Đồng thời các quy định bổ sung chi phí dự phòng và nguyên tắc sử dụng phù hợp như thế nào để phù hợp vẫn là vấn đề nhiều người quan tâm.

Khi xây dựng giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Cùng với đó việc xác định các chi phí dự phòng cần căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, chủ đầu tư căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu để xác định mức chi phí dự phòng cho các yếu tố rủi ro, chi phí trượt giá phù hợp.


Phải có bảng thống kê chi tiết giá cả thuê các thiết bị nâng hạ dùng trong công trình như: cầu trục, cổng truc, cổng trục dầm đơn, pa lăng…

Đối với các gói thầu đã xác định chính xác số lượng, khối lượng công việc và có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn thì có thể áp dụng mức chi phí dự phòng thấp hoặc bằng không trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định về cách xác định chi phí dự phòng.

Trong khoản 3, Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn, đối với hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu; không tách riêng phần chi phí dự phòng mà nhà thầu đã phân bổ trong giá dự thầu để xem xét, đánh giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại.

Theo đó, khi tham dự thầu nhà thầu phải nghiên cứu, tính toán toàn bộ các chi phí để đưa ra giá dự thầu phù hợp với lợi thế của bên mình, để phòng tránh được các yếu tố rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *