Thẻ lưu trữ: chất xám

nhan-luc

Thực trạng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Do nhu cầu phát triển của quốc gia hay doanh nghiệp công ty mà nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta rất ít, với số lượng nhu cung không đủ cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao rất dễ gây khủng hoảng.

Ngoài ra, việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao khiến cho Việt Nam gặp phải nhiều thách thức về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Lợi thế cạnh tranh của một quốc gia được cấu thành từ nhiều yếu tố như: hạ tầng, thể chế, môi trường kinh doanh, nhân lực, . . . trong đó nhân lực được coi là yếu tố cạnh tranh có tính riêng biệt, quyết định đối với mỗi quốc gia.

Theo nhiều quan điểm hiện nay về nhân lực chất lượng cao cũng khác nhau, vì vậy chúng ta nên xem xét đưa ra được khái niệm chung nhất về nhân lực chất lượng cao.

Theo nhiều ý kiến như vậy trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực đưa ra được khái niệm chung cho nhân lực chất lượng cao: khả năng thích ứng thời gian nhanh nhất với môi trường lao động và với tiến bộ khoa học công nghệ mới.  có tác phong đạo đức trong công việc, tư duy đột phá trong công việc hay có tính sáng tạo công việc.

chay-mau-chat-xam

Việt Nam chảy máu chất xám

Bộ trưởng Nguyễn Quân đã chỉ ra những nguyên nhân yếu kém dẫn chảy máu chất xám. Đó là các trường đại học không đủ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu, ngay cả trường trọng điểm lớn thì kinh phí nghiên cứu khoa học dành cho giáo viên, cán bộ giảng dạy chỉ có vài ba tỷ đồng mỗi năm.. vì vậy việc “Chảy máu chất xám” không chỉ ở khu vực nghiên cứu khoa học, mà còn ở các tổ chức nghiên cứu thuộc nhà nước sang các tổ chức ngoài nhà nước và phi chính phủ, từ nghiên cứu cơ bản sang nghiên cứu ứng dụng và triển khai vì các công việc này tạo ra thu nhập cao hơn, nhu cầu thị trường lớn hơn.

Một trong những nguyên nhân chính gây nên sự thiếu hụt nhân tài khoa học là do chính sách đãi ngộ chưa thoả đáng. Điều này dẫn đến kết quả là học sinh, sinh viên giỏi ít chọn con đường nghiên cứu khoa học. Số ít người giỏi đam mê khoa học đều đi du học và không nhiều người chọn con đường trở về nước.

Trước thực trạng chảy máu chất xám hiện nay, các nhà quản lý, nhà khoa học đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học.  Để có thể thu hút nhân tài làm khoa học, Nhà nước cần có chính sách, biện pháp cụ thể và hữu hiệu nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân tài khoa học phát triển.

Các chính sách và biện pháp nhằm thu hút nhân tài khoa học cần được xây dựng dựa trên tình hình cụ thể tại các trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu trong cả nước. Trong điều kiện kinh phí eo hẹp, Nhà nước cần tập trung đầu tư cho các đề án thu hút nhân tài khoa học có tính khả thi, mang lại hiệu quả cao…