Thẻ lưu trữ: đào tạo

dai-ngo-nhan-tai

Bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao nhu cầu cấp bách

Để có thể bồi dưỡng tốt nguồn nhân lực, Công ty cổ phần Tri Thức Doanh Nghiệp Quốc Tế phối hợp với Đại học Kinh tế và Đại học Luật tổ chức hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Nhu cầu cấp bách”. Hội thảo thu hút hơn  300 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tỉnh lân cận, các trường đại học, viện nghiên cứu, các hiệp hội và doanh nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đây là một trong những sự kiện góp phần thực hiện thành công 1 trong 6 chương trình đột phá, theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010 -2015, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó tập trung đảm bảo nhu cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động.

Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá tập trung phân tích, đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực. Tình hình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao, phát triển nguồn nhân lực, việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động và các cơ quan quản lý trong việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển. Đồng thời dự báo nhu cầu nhân lực chất lượng cao và đưa ra các khuyến nghị về cơ chế, chính sách…Qua đó, tìm ra những giải pháp khả thi trong việc phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu cấp bách của quá trình công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

boi-duong-nhan-tai

Chính sách phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng

Việc tuyển dụng và có chính sách phát hiện, trọng dụng người có tài là điều mà nhà nước ta quan tâm hiện nay. Có số địa phương áp dụng trải thảm đỏ thu hút nhân tài  hoặc người có trình độ cao về công tác.

Và việc phát hiện nhân tài thì chúng ta dựa tiêu chí để xác định là tài năng không chỉ đơn thuần là lý lịch, thành tích học tập, văn bằng, chứng chỉ đào tạo. Tiêu chí để xác định tài năng chính là phẩm chất, trình độ và năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức và thể hiện trong hoạt động thực tiễn là có thành tích, luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao trong một lĩnh vực cụ thể. Hơn nữa, các thành tích đạt được phải có ảnh hưởng đến sự tiến bộ, phát triển của một ngành, một lĩnh vực.

Ngoài ra chúng ta nâng cao chất lượng tuyển dụng, đổi mới hình thức thi tuyển dụng để thu hút nhân tài. Đánh gia nhân tài bằng thực hiện chức trách, nhiệm vụ công việc, kết quả đạt được…

Trọng dụng người tai đúng những vị trí  công việc thích hợp tạo điều kiện phát huy hết khả năng kiến thức. đảm bảo tiền lương thu nhập xứng đáng những gì họ công hiến và bỏ ra.

dao-tao-can-bo

Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức tại một số nước

Các nước thành viên Hiệp hội ASEAN cho rằng phát triển nguồn nhân lực và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố then chốt trong chiến lược quản lý nền công vụ không chỉ nhằm đạt hiệu quả cao cho việc thực hiện các nhiệm vụ hiện tại, mà còn chuẩn bị nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển nền hành chính trong tương lai. Các quốc gia hết sức coi trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức của nền công vụ, coi đây là một yêu cầu tất yếu khách quan, nhân tố quyết định thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Việc đào tạo đội ngũ công chức là yêu cầu và nhiệm vụ thường xuyên để kiện toàn tổ chức bộ máy và thể chế nhà nước, thúc đẩy thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, sự phát triển của mỗi quốc gia trong tiến trình hội nhập.

Hiện nay, các quốc gia chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức một cách toàn diện. Ngoài việc quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về xã hội, củng cố và phát huy lòng yêu nước, tính tự tôn dân tộc, tinh thần, thái độ phục vụ công dân và ý thức, trách nhiệm công chức, các nước chú trọng khai thác mọi khả năng, đầu tư kinh phí, phát triển đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và gửi đi đào tạo, bồi dưỡng ở ngoài nước. Động viên, khuyến khích mọi công chức ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, khai thác tối đa những khả năng vốn có của mình, phát huy các sáng kiến, sáng tạo, tạo ra lợi thế so sánh và cạnh tranh công vụ trong môi trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

thu-hut-nhan-tai

Giảm thu hút và tự đào tạo nhân tài

Đối việc giảm thu hút nhân tài vì nhiều nơi có chính sách ưu đãi rất tốt thu hút nhân tài. Cùng với điều kiện vị trí địa lý không tốt nên không có mấy người trình độ cao đến làm việc vì vậy nhiều nơi gặp tình trạng khó khăn này. Họ khắc phục khó khăn bằng cách tự đào tạo để nâng cao nhân tài và đào tạo nhân tài bằng nội lực chính họ.

Đầu năm 2016, UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục công bố nhu cầu thu hút nguồn nhân lực với 17 chuyên ngành ở Sở Y tế, 1 chuyên ngành ở văn phòng UBND tỉnh, 3 chuyên ngành ở Sở Tài nguyên và môi trường, 11 chuyên ngành ở Trường ĐH Tiền Giang, 3 chuyên ngành ở Trường CĐ Y tế, 7 chuyên ngành ở các huyện trong tỉnh với 11 tiến sĩ, 26 thạc sĩ, 49 chuyên khoa I và 18 chuyên khoa II.

Thế nhưng đến nay tỉnh cũng chưa nhận được hồ sơ nào ứng tuyển.

Theo nhận định một số chuyên gia hay giáo sư đầu ngành việc thu hút nhân tài để về làm việc thì việc đầu tiên chưa hẵn đã là trả tiền nhiều lương cao mà nhân tài về làm việc. theo các giáo sư và các chuyên viên thì việc đầu tiên là nơi làm việc đủ đáp ứng cho nhân tài phát huy kiến thức mà họ có hay không, rồi mới đến chính sách đãi ngộ.