Thẻ lưu trữ: doanh nghiệp

nhan-luc

Thực trạng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Do nhu cầu phát triển của quốc gia hay doanh nghiệp công ty mà nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta rất ít, với số lượng nhu cung không đủ cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao rất dễ gây khủng hoảng.

Ngoài ra, việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao khiến cho Việt Nam gặp phải nhiều thách thức về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Lợi thế cạnh tranh của một quốc gia được cấu thành từ nhiều yếu tố như: hạ tầng, thể chế, môi trường kinh doanh, nhân lực, . . . trong đó nhân lực được coi là yếu tố cạnh tranh có tính riêng biệt, quyết định đối với mỗi quốc gia.

Theo nhiều quan điểm hiện nay về nhân lực chất lượng cao cũng khác nhau, vì vậy chúng ta nên xem xét đưa ra được khái niệm chung nhất về nhân lực chất lượng cao.

Theo nhiều ý kiến như vậy trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực đưa ra được khái niệm chung cho nhân lực chất lượng cao: khả năng thích ứng thời gian nhanh nhất với môi trường lao động và với tiến bộ khoa học công nghệ mới.  có tác phong đạo đức trong công việc, tư duy đột phá trong công việc hay có tính sáng tạo công việc.