Thẻ lưu trữ: nhân tài

boi-duong-nhan-tai

Chính sách phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng

Việc tuyển dụng và có chính sách phát hiện, trọng dụng người có tài là điều mà nhà nước ta quan tâm hiện nay. Có số địa phương áp dụng trải thảm đỏ thu hút nhân tài  hoặc người có trình độ cao về công tác.

Và việc phát hiện nhân tài thì chúng ta dựa tiêu chí để xác định là tài năng không chỉ đơn thuần là lý lịch, thành tích học tập, văn bằng, chứng chỉ đào tạo. Tiêu chí để xác định tài năng chính là phẩm chất, trình độ và năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức và thể hiện trong hoạt động thực tiễn là có thành tích, luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao trong một lĩnh vực cụ thể. Hơn nữa, các thành tích đạt được phải có ảnh hưởng đến sự tiến bộ, phát triển của một ngành, một lĩnh vực.

Ngoài ra chúng ta nâng cao chất lượng tuyển dụng, đổi mới hình thức thi tuyển dụng để thu hút nhân tài. Đánh gia nhân tài bằng thực hiện chức trách, nhiệm vụ công việc, kết quả đạt được…

Trọng dụng người tai đúng những vị trí  công việc thích hợp tạo điều kiện phát huy hết khả năng kiến thức. đảm bảo tiền lương thu nhập xứng đáng những gì họ công hiến và bỏ ra.

thu-hut-nhan-tai

Việt Nam cần chính sách săn nhân tài như singapore

Như hiện nay chúng ta biết đến singapore là nơi có chính sách thu hút nhân tài dồi dào vào đất nước để phát triển nước một lớn mạnh. Vì vậy Việt Nam cần phát triển dồi dào để phát triển đất nước thì cần có định nghĩa đúng về vấn đề này.

“Nhân tài là du học sinh, là người có trình độ cao, có bằng cấp từ thạc sĩ trở lên hay chỉ đơn thuần là người làm việc có hiệu quả, đóng góp nhiều sáng kiến? Thực ra trong mỗi cơ quan, đơn vị đều có người có năng lực, có đóng góp hữu hiệu cho hoạt động của cơ quan. Vì vậy mỗi cơ quan cần có chính sách riêng để trọng dụng”

Ngoài ra nước ta chính sách ưu đãi cho nhân tài:

Nước ta có chính sách ưu đãi nhân tài còn thấp nhiều người muốn bảo đảm mức sống nên kiếm thêm nguồn thu nhập bên ngoài, Vì thế sao họ bảo đảm chất lượng công nghiệp. vậy chính sách nước ta đưa ra thu hút nhân tài và đào tạo nhân tài thì chính sách ưu đãi được nâng cao và phù hợp với cá nhân được tuyển dụng.