Thẻ lưu trữ: quốc phòng

cong-nghiep-quoc-phong

Phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp quốc phòng

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là chiến lược và chủ trương của nhà nước và đường lối của đảng, trong công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đối với ngành công nghiệp quốc phòng nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò rất quan trọng trong việc nghin cứu, chế tạo ra sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu xây dựng quân đội củng cố bảo vệ tổ quốc.

Nhìn từ thực tiễn của ngành Công nghiệp Quốc phòng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải luôn được đảm bảo về: số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề chuyên môn, trình độ đào tạo, sự am hiểu về tri thức khoa học – công nghệ, nhận thức và trách nhiệm đối với quốc phòng.

Tuy nhiên, bên cạnh các yêu cầu tổng thể và đồng bộ thì phải xác định rõ phạm vi, đối tượng của “nguồn nhân lực chất lượng cao” để có định hướng đúng đắn để ưu tiên phát triển có tính đột phá. Trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, trước hết phải chú trọng tới đội ngũ tinh hoa nhất về tri thức khoa học – công nghệ liên quan tới vũ khí, trang bị kỹ thuật: các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về thiết kế công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất quân sự; kỹ sư, kỹ thuật viên và thợ bậc cao thực sự tài giỏi về kỹ năng chuyên sâu và các bí quyết công nghệ sản xuất vũ khí.

Xem thêm các tin tức khác tại: http://dlmeco.vn