Thẻ lưu trữ: thuế nhà thầu

thue-nha-thau

Những thắc mắc về thuế nhà thầu

Thông thường các doanh nghiệp hay đặt câu hỏi là công ty mình có thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu không. Bởi vì có nhiều đơn vị nằm trong các trường hợp không phải nộp thuế nhưng khi đối chiếu so sánh các điều khoản thì lại nằm trong danh sách phải nộp thuế nhà thầu. Vậy làm thế nào để trả lời được câu hỏi này?

Theo quy định của pháp luật các đơn vị thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu. Để giải quyết những thắc mắc trên có thể căn cứ tại khoản 2 điều 2 chương I Thông tư 103/2014/TT-BTC và khoản 2 Điều 6 Thông tư 103/2014/TT-BTC. Dựa theo các quy định trên thì có thể thấy đối với các đơn vị thầu nước ngoài sẽ không phải chịu thuế nếu bên bán đã có nghĩa vụ là bảo hành. Và chỉ giao hàng, chịu chi phí rủi ro cho đến cửa khẩu Việt Nam. Như vậy có thể hiểu là mọi giao dịch mua bán nếu không phát sinh tại Việt Nam thì kể cả khi hợp đồng có bảo hành thì bên bán cũng không phải chịu thuế thầu nước ngoài.

Do đó, căn cứ vào thông tư thì có thể thấy điều khoản bảo hành không làm căn cứ phát sinh nghĩa vụ đóng thuế. Cơ sở làm phát sinh nghĩa vụ nộp thuế là địa điểm tiến hành dịch vụ bảo hành. Điều đó có nghĩa là nếu doanh nghiệp có dịch vụ mua bán làm phát sinh lợi nhuận trên lãnh thổ Việt Nam thì phải chịu thuế theo quy định, còn ngoài lãnh thổ thì không phải chịu thuế.