Công ty Cổ Phần Đầu tư An Phát là doanh nghiệp có chức năng tư vấn thiết kế, quản lý dự án, giám sát thi công và thi công xây dựng; có kinh nghiệm thiết kế toàn diện, có thế mạnh hoạt động, am hiểu tình hình đầu tư và xây dựng tại TPHCM. Những lợi ích chính mà chúng tôi mang đến cho khách hàng là:

Giải pháp thiết kế thực dụng, an toàn và tiết kiệm. Công ty đã quy tụ được nhiều kỹ sư, kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, trong đó nhiều người có kinh nghiệm toàn diện từ thiết kế, đến thi công, quản lý dự án, đến sản xuất bê tông, cấu kiện đúc sẵn, bê tông ly tâm, bê tông dự ứng lực và thi công xây dựng; đã trực tiếp thiết kế và giám sát gần trăm công trình cho nước ngoài tại Việt nam, đối tác với nhiều nhà sản xuất vật liệu, cấu kiện xây dựng trong và ngoài nước. Chúng tôi còn có một đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư trẻ địa phương được huấn luyện thiết kế theo chuẩn mực quốc tế, năng động và đảm nhận những vị trí quan trọng của công ty.

Thủ tục pháp lý nhanh chóng và chu đáo nhất. Công ty cũng có những cố vấn và đối tác về đầu tư và luật pháp, am hiểu về môi trường đầu tư tại địa phương, có cán bộ chuyên trách về thủ tục, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng nhất về thủ tục khi quý khách đầu tư tại Long An, đây cũng là một lợi thế của chúng tôi.

Chi phí thiết kế thấp và bảo hành lâu dài. Công ty được tổ chức theo mô hình quản lý “tinh gọn”, mỗi dự án được giao trực tiếp cho cá nhân đủ năng lực đảm nhiệm suốt tuổi đời dự án, nhờ đó giảm chi phí văn phòng và giảm bộ máy hành chính, tiết kiệm chi phí thiết kế. Người phụ trách dự án không chỉ có mặt với khách hàng khi thiết kế hoặc giám sát thi công, mà cả khi dự án đã đưa vào sử dụng hoặc mở rộng sản xuất, dù 10 hoặc 20 năm sau hoặc hơn nữa.