Nhà Xưởng Nhà Giữ Xe Công Ty Organ Needle – Khu Chế Xuất Tân Thuận – Quận 7

Kết cấu thép và hoàn thiện .

Diện tích khuôn viên = 2000 m²

Diện tích xây dựng  = 2000 m²

Quy mô: 1 trệt, lửng, 1 lầu, mái

Tổng thầu: Công ty Hazama (Nhật Bản)